kontakt

Regulamin obowiązujący w katalogach


I. Terminologia oraz informacje ogólne:

• Katalog obsługuje firma:
ACTIV STUDIO PiR Artur Kuligowski
ul. Wojska Polskiego 8/20
Bydgoszcz 85-171
NIP: 554-27-41-304
REGON: 340793804
KONTAKT: biuro[at]seoactiv.pl
www.multikod.info – internetowy grupa katalogów stron internetowych i firm
• Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług serwisu
• Moderator – redaktor zaproponowanych wpisów stron WWW
• Każdy dodany wpis musi być zgodny z regulaminem strony
• Przeglądanie katalogów jest bezpłatne
• Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zgłaszająca stronę WWW do Katalogów

II. Warunki zgłaszania strony WWW do katalogów:• Do katalogów przyjmowane są tylko działające strony internetowe
• Strony w naszym katalogu są starannie moderowane do 7 dni roboczych.
• Dostępnych jest 7 rodzaje wpisów:

   Wpis Zwykły - Darmowy
    Wpis Premium - którego koszt wynosi 1,23 z Vat (wyjątkiem jest serwis yurt.pl gdzie koszt wynosi 2,46 z Vat)
    Wpis Silver - którego koszt wynosi 6,15 z Vat
    Wpis Gold - którego koszt wynosi 12,30 z Vat

   Wpis Multikod 5 Jeden Kod do 11 Katalogów - koszt 5 zł z VAat
   Wpis Multikod 30 Jeden Kod do 11 Katalogów - koszt 30 zł z Vat
   Wpis Multikod 50 Jeden Kod do 11 Katalogów - koszt 50 zł z Vat

• Każdy użytkownik katalogów ma możliwość zaproponowania nowej strony oraz podkategorii. Nowa strona zostanie dodana do Katalogów, gdy zostaną spełnione wymagania zawarte w niniejszym regulaminie
• Dodanie wpisu jest bezpłatne lub płatne.
• Moderator redaguje zgłoszone wpisy przynajmniej raz w tygodniu. W okresie 24 godz. Moderator zweryfikuje czy zaproponowana strona spełnia warunki określone niniejszym regulaminem.
• W przypadku gdy zaproponowana Witryna WWW nie spełnia wymagań regulaminu, Właściciel odmówi umieszczenia jej w Katalogach. Zgłaszający zostanie o tym fakcie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany podczas zgłoszenia
• Strony w poddomenach programów partnerskich nie będą akceptowane
• Nie akceptujemy stron niezgodnym z polskim prawem, promujących przemoc oraz dotyczących: alkoholu, narkotyków, broni, nikotyny, hazardu a także wpisów stron erotycznych, pornograficznych, rasistowskich i nazistowskich, terrorystycznych, hackerskich, obraźliwych, wulgarnych, propagujących fanatyzm religijny, naruszających prawa własności (w tym własności intelektualne).
• Zgłaszana strona WWW nie może stanowić podstrony Witryny
• Nie akceptujemy stron nieukończonych, w budowie oraz stron o niskiej zawartości merytorycznej
• Przez użytkownika winny zostać wypełnione wszystkie wymagane pola formularza znajdującego się na stronie
• Tytuł i opis zgłaszanej strony nie może składać się wyłącznie z powtórzeń słów kluczowych.
• Opis strony powinien składać się z kilku bądź kilkunastu zdań, stanowiących logiczną całość.
• Redakcja zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści wpisu.
• Treść zgłaszanej strony winna być zgodna z kategorią i podkategorią do jakiej została zgłoszona. Jeżeli brakuje odpowiedniej kategorii prosimy o jej zaproponowanie
• Do katalogu nie zostaną dodane także strony:
- z niechlujnie wypełnionymi danymi w formularzu zgłoszenia (tytuł, opis, słowa kluczowe),
- o treści, stworzonej wyłącznie pod programy partnerskie,
- będące przekierowaniem na inny adres www niż zgłaszany,
- strony na subdomenach

• Opłata pobierana jest za ROZPATRZENIE WPISU a nie jego dodanie do katalogów.
• Dokonana opłata NIE JEST ZWRACANA.
• Wpisy katalogów stron oraz stron typu presell page będą akceptowane po nawiązaniu współpracy • Strony, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane. Wniesiona opłata nie będzie podlegać zwrotowi.
• MOderator nie odpowiada na prośby uśnięcia lub edycji wpisu od tego jest założone konto w serwisie

III. Odpowiedzialność:• multikod.info dołoży wszelkich starań, aby informacje i wpisy zamieszczone w katalogach były rzetelne i prawdziwe, jednak nie może zagwarantować ich prawdziwości, aktualności oraz autentyczności.
• Właściciel multikod.info nie odpowiadają za informacje i wpisy opublikowane w serwisach. Dotyczy to zarówno wartości merytorycznych, sposobu ich publikacji, zdjęć i grafik użytych w serwisie, a także linków wychodzących do innych stron WWW. W przypadku odnalezienia wpisu łamiącego prawo bądź regulamin serwisu, prosimy o kontakt z administracją: kontakt[at]multikod.info
• multikod.info oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkowników podjęte na podstawie informacji zawartych na stronach katalogów.
• Obsługa techniczna serwisu dołoży wszelkich starań o prawidłowe i ciągłe działanie serwisu, jednakże nie gwarantuje takiego działania.
• Każdy użytkownik katalogów multikod.info korzysta na własną odpowiedzialność.
• Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go w katalogach
• Wszystkie nazwy własne oraz oznaczenia graficzne umieszczone w katalogach multikod.info podane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i/lub reklamowych.
• Właściciel katalogów multikod.info zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym zakresie i czasie oraz bez podania przyczyny
• W przypadkach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
• Katalogi multikod.info przypisują sobie prawo do rozsyłania materiałów reklamowych
• Użytkownik korzystając z katalogów multikod.info zobowiązuje się, iż zapoznał się i będzie przestrzegał jego regulaminu i polityki prywatności
• Serwisy korzystają z usług serwisu Dotpay

V. Załączniki:


Regulamin Usług i Serwisów SMS.
Link do formularza służącego do składania reklamacji